Omgeving en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Te Sligte – Olijdam is begaan met het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de aspecten waar Te Sligte – Olijdam steeds meer de nadruk op legt. Te Sligte – Olijdam loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden maar verwerkt ze in de bedrijfsvoering.

Er wordt bij Te Sligte- Olijdam gewerkt volgens het People, Profit, Planet principe. Volgens dit principe is alleen winst in de vorm van geld niet voldoende. De winst die Te Sligte- Olijdam realiseert moet op alle drie de terreinen merkbaar zijn.

-People, goede en gezonde arbeidsomstandigheden voor het personeel.

-Profit, een gezonde winst om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen

-Planet, de uitstoot van Te Sligte – Olijdam zo ver mogelijk reduceren en het drukken op duurzaam verantwoord FSC papier.

Te Sligte - Olijdam is FSC gekeurd

Wat is FSC? Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council®) verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen.

Het FSC keurmerk is wereldwijd het bekendste keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Om producten met een FSC keurmerk te mogen verkopen moet elk bedrijf in de handelsketen “FSC gecertificeerd” zijn. Om FSC gecertificeerd te zijn is het onder andere nodig dat een bedrijf beschikt over FSC procedures. Dit zijn afspraken over hoe u de FSC activiteiten in uw bedrijf uitvoert.

MDMX

MDMX is een uniek landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige bedrijven in de grafimedia, communicatie en ICT. 

MDMX ziet toekomst in samenwerking met kleine en middelgrote bedrijven in de grafische branche en kiest voor een duidelijke koers: nieuwe producten, gezamenlijke marketing en het benutten van elkaars capaciteiten. MDMX wil bedrijven ondersteunen door een breed pakket aan diensten te bieden als het gaat om productie, machines, vastgoed en personeel. Door ondersteuning en oplossingen te bieden voor belangrijke bedrijfsvraagstukken, zorgen we voor een gezonde toekomst voor grafimedia bedrijven. Samenwerken en samen ontwikkelen staat centraal.

Digigroep

De Digi Groep is een groep van zelfstandige grafimedia bedrijven die de krachten bundelen op het gebied van dienstverlening, verkoop, marketing en productie. Zij delen hun kennis en ervaring en innoveren samen in nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn de partners van de Digi Groep op de hoogte van de ontwikkelingen op grafisch gebied en kunnen daarom uitstekend adviseren op het gebied van invulling van de communicatiebehoefte.

Wij zijn een erkend leerbedrijf

Stagelopen bij Te Sligte-Olijdam

Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven is ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB.

Voor leren in de praktijk is er één organisatie die alle leerbedrijven erkent, één contactpersoon voor leerbedrijf en school, één website voor stages en leerbanen en één Servicedesk voor al uw vragen
SBB zorgt voor goede samenwerking tussen school en het leerbedrijf in de regio, voldoende en goede leerbedrijven en aandacht voor de belangen van sectoren. En je hebt persoonlijk contact met je adviseur praktijkleren.
Op deze manier zorgt SBB er samen voor dat beroepsonderwijs optimaal aansluit op de praktijk. Zo krijgen studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en het bedrijfsleven de vakmensen die ze nodig hebben.